Embrace your Data

De flesta av de svenska organisationerna går in i slutfasen av den så kallade BI-klyftan. Enligt TDWI, måste beslutsfattarna uppleva BI som en affärsdriven verksamhetskritisk företagsresurs för att organisationen ska genomgå denna period framgångsrikt. Idag förlitar organisationer sig på BI för att uppnå konkurrensfördelar som förutsäger kundens beteende, ökar försäljningen och förutser framtida vägar till förbättrat ekonomiskt resultat, vilket är ett tydligt tecken på att vi är på rätt väg.

Förändringsarbete och organisatorisk BI-anpassning återstår att vara ramverket för en lyckad BI-strategi. Ett välutformat BI-ramverk ger en bred översikt av hur olika delar av BI-strategin passar ihop för att tjäna hela BI-visionen. Det sammanför krafterna som driver verksamheten: människor, processer och teknik i en kollaborativ miljö. Under det kommande åren kommer vi att se att organisationer fokuserar på att anpassa strategin i hela verksamheten och för att utvinna största möjliga nytta av sin data.

Teknik och trender förändras snabbt. Självbetjäning, InMemory analytics, Content Analytics, Prediktiv analys, Flashy Dashboards, mobil BI, Cloud BI och Big Data är bara några av de trender som för några år sedan såg ut att ligga långt in i framtiden men som i dags-läget är en del av allas prioriteringslista. Men för att kunna hålla koll på den snabbt växande tekniken, verktyg och trender, måste organisationen ha en väl etablerad Datastyrning.

Sist men inte minst – Verksamhetsstyrning - det finns fortfarande behov av öppenhet och förenkling av budgetering/prognosprocesser, identifiering av rätt nyckeltal och uppföljning av dem. Beyond Budgeting är inte längre en fristående modell utan ett vitt implementerad process och högt betraktad strategi som när och om den uppfylls ger flexibilitet, kontinuerlig förbättring och bättre verksamhetsresultat.

También podría interesarle...