Dokument Whitepaper

10 hlavních trendů v oblasti velkých objemů dat pro rok 2017

Rok 2016 byl pro velká data milníkem, protože narostl počet organizací, které data různých druhů a velikostí ukládají, zpracovávají a získávají z nich hodnotu. V roce 2017 bude pokračovat vzestup systémů, které podporují velké objemy strukturovaných i nestrukturovaných dat. Na trhu se objeví poptávka po platformách, které správcům dat pomáhají s řízením a zabezpečením velkých dat a koncovým uživatelům s jejich analýzou. Takové systémy dospějí do fáze, kdy budou moci bez problémů fungovat v rámci podnikových IT systémů a standardů.

Jak se bude situace vyvíjet v budoucnu? Tento článek uvádí nejvýznamnější trendy v oblasti velkých dat pro rok 2017, mezi které patří:

  • Velká data budou rychlá a přístupná: Rozšiřují se možnosti, které zrychlí systém Hadoop
  • Organizace budou využívat datová jezera, která jim přinesou užitek od počátku
  • Systém Spark a strojové učení přinesou do velkých dat novou perspektivu

Continue reading...

Vyplnění vám zabere jen 15 sekund. Pokud jste se již zaregistrovali, přihlášení.